Συμμετοχή

Περιηγηθείτε στις ενότητες «σεμινάρια» και «εκδηλώσεις» για να πάρετε πληροφορίες για τα τρέχοντα σεμινάρια και στη συνέχεια επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Μη διστάσετε να μας προτείνετε αντικείμενα και ενότητες που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε μελλοντικά, ώστε να τα λάβουμε υπόψιν κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος σεμιναρίων.