Θέατρο/ Storytelling

Εργαστήρι εφηβικού θεάτρου

Εργαστήρι εφηβικού θεάτρου

Έναρξη: 14/10/2023 Λήξη: 29/06/2024
Εργαστήρι θεάτρου.

Εργαστήρι θεάτρου.

Έναρξη: 16/05/2024 Λήξη: 04/07/2024
Η μπάντα του Κήπου

Η μπάντα του Κήπου

Έναρξη: 12/01/2024 Λήξη: 02/02/2024
Η φωνή των ρόλων στα παραμύθια

Η φωνή των ρόλων στα παραμύθια

Έναρξη: 24/02/2024 Λήξη: 25/02/2024