Αλέξανδρος Ν.Μυροφορίδης-Αστυνομική Λογοτεχνία

 

Ο Αλέξανδρος Μυροφορίδης είναι υποψήφιος διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής στην Παιδαγωγική σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η διπλωματική του εργασία στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» περιλάμβανε ως μελέτη περίπτωσης το αστυνομικό αφήγημα και τη θεωρία κλειδωμένου δωματίου. Έχει ιδρύσει και παραμένει επικεφαλής της Gamecraft, μιας δημιουργικής εταιρίας βιωματικών δράσεων και διαδραστικών παιχνιδιών σε μουσεία, χώρους πολιτισμού και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, από το 2007. Το δημιουργικό του έργο περιλαμβάνει ψηφιακές αφηγήσεις αστυνομικού μυστηρίου, ζωντανά murder mysteries, άλλες πολυμεσικές εφαρμογές, και μία τετράτομη, περιοδική ανθολογία διηγημάτων μυστηρίου με νέους αλλά και καταξιωμένους Έλληνες συγγραφείς με τίτλο «Αντίθετο Ημισφαίριο», την οποία δημιούργησε το 2011. Από το φθινόπωρο του 2018 είναι υπεύθυνος της λογοτεχνικής σειράς αστυνομικού μυστηρίου Fedora των εκδόσεων Αρχέτυπο στη Θεσσαλονίκη.