Αλέξανδρος Ν.Μυροφορίδης-Αστυνομική Λογοτεχνία

Ο Αλέξανδρος Μυροφορίδης γεννήθηκε το 1972 στη Θεσσαλονίκη όπου και δραστηριοποιείται. Είναι διδάκτορας της Παιδαγωγικής σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η διπλωματική του εργασία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» περιλάμβανε ως μελέτη περίπτωσης το αστυνομικό αφήγημα και το μυστήριο κλειδωμένου δωματίου. Η διδακτορική διατριβή του είναι η πρώτη ελληνική ακαδημαϊκή μελέτη της πλοκής στο πεζογραφικό σύμπαν, ένα αντικείμενο που διδάσκει στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το δημιουργικό του έργο, ως ιδρυτή και υπευθύνου της εταιρίας δημιουργικού περιεχομένου Gamecraft (www.gamecraft.gr), από το 2007, περιλαμβάνει ψηφιακές αφηγήσεις αστυνομικού μυστηρίου, ζωντανές διαδραστικές παραστάσεις μυθοπλασίας του εγκλήματος (Murder mysteries), εκπαιδευτικά παιχνίδια, συγγραφή πρωτότυπων σεναρίων για χρήση στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τα ψηφιακά πολυμέσα.

Από το φθινόπωρο του 2018 είναι υπεύθυνος έκδοσης της λογοτεχνικής σειράς αστυνομικού μυστηρίου Fedora –που περιλαμβάνει και την υποσειρά Θεσσαλονίκη Νουάρ–, των εκδόσεων Αρχέτυπο.

Εσχάτως, συντονίζει τη λέσχη ανάγνωσης αστυνομικής λογοτεχνίας Fedora στη Θεσσαλονίκη.