Ιστορική Ερμηνεία της Λογοτεχνίας

Έναρξη: 27/09/2024 Λήξη: 12/10/2024

Το Σεμινάριο «Ιστορική ερμηνεία της λογοτεχνίας» απευθύνεται σε φοιτητές και σε φοιτήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και σε ένα ευρύτερο ακροατήριο που ενδιαφέρεται για τη λογοτεχνία, την ερμηνεία της και την κατανόησή της.

 

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση ενός καινούργιου μεθοδολογικού εργαλείου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και την ερμηνεία λογοτεχνικών έργων – αλλά και ευρύτερα καλλιτεχνικών έργων (όπως φιλμ, φωτογραφία, comics, animation). Προτάσσει την και επιμένει στη σημασία της ερμηνείας, και πιο συγκεκριμένα στην ιστορική διάστασή της, που ολοένα περισσότερο τείνει να εξοβελίζεται από τις σύγχρονες προσεγγίσεις ενός λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου.

 

Το Σεμινάριο έχει την ακόλουθη δομή:

1η συνάντηση: α) Εισαγωγή, β) Περιγραφή του προβλήματος, γ) Τι σημαίνει ερμηνεία ενός λογοτεχνικού έργου, δ) Ιστορική αναδρομή στις λογοτεχνικές, ιστορικές και κοινωνιολογικές περί ερμηνείας σπουδές, ε) Η νομιμότητα και η επικαιρότητα του αιτήματος για ερμηνεία (τρεις ώρες).                                             

 

 2η συνάντηση: α) Ορισμός: Τι είναι η ιστορική ερμηνεία της λογοτεχνίας, β) Μεθοδολογία για μια ιστορική ερμηνεία της λογοτεχνίας (τρεις ώρες).                             

 

3η συνάντηση (Αφήγηση): α) Παράδειγμα 1ο : Στρατής Τσίρκας, Ακυβέρνητες Πολιτείες, β) Παράδειγμα 2ο : Άρης Αλεξάνδρου, Το κιβώτιο (τρεις ώρες). 

 

4η συνάντηση (Ποίηση): α) Παράδειγμα 1ο : Κ. Π. Καβάφης, β) Παράδειγμα 2ο : Γιάννης Ρίτσος (τρεις ώρες).  

 

Εισηγητής: Ζ. Δ. Αϊναλής.

 

Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε (4) τρίωρες συναντήσεις:

- 2 θεωρητικές συναντήσεις την Παρασκευή 27/9 19:00-22:00 και το Σάββατο 28/9 18:00-21:00.

 

- 2 συναντήσεις που θα συνιστούν προβολή ερμηνευτικών παραδειγμάτων, την Παρασκευή 11/10 19:00-22:00 και το Σάββατο 12/10 18:00-21:00

 

Το κόστος συμμετοχής είναι 120,0€ (100,0€ φοιτητών/ανέργων) και η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη.