History

Borhes

Borhes

Start: 18/04/2018 End: 02/05/2018
European History

European History

Start: 03/02/2016 End: 23/03/2016
History

History

Start: 05/02/2014 End: 05/04/2014
Islam history

Islam history

Start: 03/05/2017 End: 31/05/2017
Kafka meeting

Kafka meeting

Start: 07/03/2018 End: 21/03/2018
Kipos History club

Kipos History club

Start: 29/09/2021 End: 22/12/2021
phylosophy

phylosophy

Start: 29/01/2020 End: 12/02/2020
Phylosophy Platon

Phylosophy Platon

Start: 01/04/2020 End: 29/04/2020
politics and religion

politics and religion

Start: 06/05/2019 End: 08/07/2019
ports

ports

Start: 08/02/2018 End: 05/04/2018
Stoic Cloud - Philosophy seminar

Stoic Cloud - Philosophy seminar

Start: 27/09/2021 End: 13/12/2021
Thessaloniki

Thessaloniki

Start: 10/01/2019 End: 07/03/2019
Vyzandium

Vyzandium

Start: 05/04/2019 End: 31/05/2019