Κήπος

Ο Κήπος από το 2014, προάγει την άτυπη εκπαίδευση και τα προγράμματα δια βίου μάθησης, με στόχο την απόκτηση σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, την καλλιέργεια, τη δημιουργικότητα και την ενδυνάμωση της κοινωνικής ευθύνης σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά.

 

Προσφέρουμε μία σειρά σεμιναρίων και δημιουργικών εργαστηρίων που σχετίζονται με μια ποικιλία θεμάτων που επιμελούμαστε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, και τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων σε αυτά.

Δίνουμε προτεραιότητα σε έργα και συνεργασίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες.

 

Στο Κήπο, φέρνουμε την ευκαιρία να μάθουμε και να βιώσουμε τα πάντα με χαρά, να κοινωνικοποιηθούμε με άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα, διαφόρων ηλικιών και εμπειριών. Ο Κήπος δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να γίνουν φορείς της δικής τους ανάπτυξης και ενεργοί πολίτες.