Σεμινάρια

Pilates και Σώμα

Pilates και Σώμα

Έναρξη: 20/02/2020 Λήξη: 28/05/2020
Καλλιτεχνική Φωτογραφία

Καλλιτεχνική Φωτογραφία

Έναρξη: 21/01/2020 Λήξη: 10/03/2020
Τουρκική Γλώσσα και Πολιτισμός

Τουρκική Γλώσσα και Πολιτισμός

Έναρξη: 31/01/2020 Λήξη: 28/05/2020
Υγεία-Πρόληψη

Υγεία-Πρόληψη

Έναρξη: 24/02/2020 Λήξη: 27/04/2020
Φωτογραφικό Αυτοπορτραίτο

Φωτογραφικό Αυτοπορτραίτο

Έναρξη: 03/02/2020 Λήξη: 24/02/2020
Χαρακτική σε Λινόλεουμ

Χαρακτική σε Λινόλεουμ

Έναρξη: 29/01/2020 Λήξη: 18/03/2020