Σεμινάρια

Pilates και Σώμα

Pilates και Σώμα

Έναρξη: 16/03/2020 Λήξη: 29/06/2020
Αυτογνωσία: Ένα πολύτιμο δώρο

Αυτογνωσία: Ένα πολύτιμο δώρο

Έναρξη: 18/03/2020 Λήξη: 06/05/2020
Γιόγκα: Θεωρία & Πρακτική

Γιόγκα: Θεωρία & Πρακτική

Έναρξη: 07/03/2020 Λήξη: 30/05/2020
Εισαγωγή στην Ψηφιακή Φωτογραφία

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Φωτογραφία

Έναρξη: 31/03/2020 Λήξη: 26/05/2020
Παιδιά! Γνωρίστε τις Χώρες

Παιδιά! Γνωρίστε τις Χώρες

Έναρξη: 06/03/2020 Λήξη: 15/05/2020
Σεμινάριο: Σχέδιο & Δημιουργία Μόδας

Σεμινάριο: Σχέδιο & Δημιουργία Μόδας

Έναρξη: 09/03/2020 Λήξη: 25/05/2020
Τουρκική Γλώσσα και Πολιτισμός

Τουρκική Γλώσσα και Πολιτισμός

Έναρξη: 31/01/2020 Λήξη: 28/05/2020
Υγεία-Πρόληψη

Υγεία-Πρόληψη

Έναρξη: 09/03/2020 Λήξη: 27/04/2020
Φιλοσοφία: Πλάτωνας

Φιλοσοφία: Πλάτωνας

Έναρξη: 01/04/2020 Λήξη: 29/04/2020