Σεμινάρια

Shut up & Write! Δημιουργική Γραφή με παρέα

Shut up & Write! Δημιουργική Γραφή με παρέα

Έναρξη: 13/09/2022 Λήξη: 25/10/2022
Εργαστήρι Αφήγησης Παραμυθιού

Εργαστήρι Αφήγησης Παραμυθιού

Έναρξη: 04/10/2022 Λήξη: 13/12/2022
Εργαστήρι Γραφής: Η Ιστορία Μου

Εργαστήρι Γραφής: Η Ιστορία Μου

Έναρξη: 29/04/2022 Λήξη: 27/05/2022
Σεμινάριο Στωικής Φιλοσοφίας

Σεμινάριο Στωικής Φιλοσοφίας

Έναρξη: 03/11/2022 Λήξη: 08/12/2022
Τα μαγειράκια της φύσης

Τα μαγειράκια της φύσης

Έναρξη: 13/12/2022 Λήξη: 20/12/2022