Γιόγκα για κουήρ άτομα

Έναρξη: 17/02/2023 Λήξη: 07/04/2023
Ως ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα είναι δύσκολο να βρούμε χώρους γιόγκα που να είναι για εμάς ασφαλείς και όπου μπορούμε να εκφράσουμε της ανησυχίες και τις ανάγκες μας.
 
Οπότε, δημιουργήσαμε αυτό το σεμινάριο έτσι ώστε μέσω της πρακτικής να έρθουμε σε επαφή με τα εαυτ@ μας και τη φιλοσοφία της γιόγκα.
 
Το σεμινάριο αυτό είναι για κάθε κουηρ και τρανς άτομο που ενδιαφέρεται να μάθει για την γιόγκα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
 
Σε αυτό το σεμινάριο θα έρθουμε σε επαφή με τα εαυτά και τα σώματα μας ως κουηρ ατομικότητες.
 
Το Αστέρη Φωτιάδη είναι άτομο άφυλου βιώματος που διδάσκει Hatha και Vinyasa γιόγκα εδώ και τρία χρόνια. Το όραμα του είναι να ξεκινήσει η συζήτηση και η ένταξη κουήρ και τρανς ατόμων και περιθωριοποιημένων σωματικοτήτων στους χώρους της γιόγκα είτε ως διδάσκοντα είτε ως διδασκόμενα.