Αργύρης Ζαφείρης- Τέχνη & Αισθητική

Ο Αργύρης Ζαφείρης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας (με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης) της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τμήματος. Αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ (Τμήμα Θεάτρου). Έχει διδάξει, ως καθηγητής, μαθήματα Ιστορίας Τέχνης και Ιστορίας του Ελληνικού Υλικού Πολιτισμου σε διάφορες ειδικότητες σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έχει παρακολουθήσει θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, τουΑρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ.α. πάνω στην Τέχνη, τη Μουσειολογία, την Προληπτική Συντήρηση Έργων Τέχνης και την Αρχαιολογία. Εργάζεται παράλληλα ως ηθοποιός/ εμψυχωτής στο θέατρο και σε εκπαιδευτικά προγράμματα.